Хашимбек Халиков (hakikov) wrote,
Хашимбек Халиков
hakikov

Эчки - Имом, ёхуд Имом эчки.

Замон шундай узгардики, хайрон коласан киши. Гарибда мода булиб колда, уз аро турмуш куриш , ёки узлари даво килган кимдан таркалган якин кариндощлари билан. Бу факат маймунгина булиб колмай, ит , мушук, от , эчки хатто товукга хам. Факат маймун катик карши булаётир холос. Рашкчи чикиб колди. Бу таракиётни окибатида, якинда олмга келган жужа хурозлару, такалар хам даво кила бошлашди, уз хукукларни. Куп кучадаги ёки рухий кароргохларда бощ булишга харакат килаётган шу вакитда олмга келган, янги авлод, тезда тушуниб етди, кандай мехнатсиз коринди туйгазишди. Бундок атрофга карашса , хаёт кайнаётир, синчиклаб карашса энг уларга боп иш бу Имомат экан. Бу жойда энг киматли нарса форма булиб акилни кераги йук экан. Факат бир неча Арабча сузнию, яна Викор билан - Машшо Оллох, Алхамдулилах каби бир неча ибора етарли экан. Колганини Амрико ва Овропа деган мамлакатларда ёзиб куйишган эканки бошни котириб укишни кераги булмай колибди. Бир оз машгулотдан кегин улар шундай аравани олиб кочишга урганиб оилшар эканки, факат тарака турук , арава курук, авлодим эчки урук кучаларни тулдириб хаммани аклини Лол колидиришар булиб колибди. Бошда саллаю, сокол булса бас, мияни бутунлай кераги йук.Огир юк булади. Каранг худи жанатдек, хаёт булиб колибди. Дунёда нима куп хасадгуйлар, уларни бундай бахтини кура олмаган ахмоклар уларни Тролл деб хакорат килади. Куриша олмайдида, бировни бахтини, эй ахмок нима ишинг бор, куйлар нимага керак билмайсанми а? Билиб куйгин, уларни юнини олиб сотасан, кузичоги хам даромад, яна гушти ёги, санаб нима киласан а, нарига бориб сенам килаверсанг булмайдими , тулиб ётишибдику?
Соц. сетда тулиб кетишган бундай имомлар, узлари Алифни калтак деб айтишади ю , бир вакитда Имомликга даво килишади. Уларни кимлигини билиш фуф дегандан осон. Сал туртиб куйинг а, дархол кайдан дунёга келган жойи ю ,отасини оёк уртасидаги махсулоти билан огзини тулдириб олади. Уз онасини рекламага куйиб. Чунки одамлар тилга олиши учун, узи айта олмай, сз айтинг деб тилни кичиклашишади. Бундай холатлар курсатадики, уларни хеч кандай Имонга ва динга алокаси йук! Бундай шахислар факат, Шайтон малайлари булади, ахир эчки дарахтни гажиб куритади ку. Айтишади бу Диндор! Булиши мумкин тугри сузга утсак , маъно билдирилади - пулдор, амалдор,ва диндор. Маъно келиб чикаётирки -Динфруш! Айтилмаётирки бу Имонли Имом , бу Диндор Имом.Динди сотгувчи, булиб хеч био инсон рухиятига алокаси йук. Аввал айтишарди, Рухоний. Яъни Рух билан, бизни ( айтамиз - жон каби ) Рухимизни химоя килгувчи ва онгимизга тугри имонди етказгувчи илимли кимсаларга айтилар эди. Хозир асосан бошда шохй сакол етарли, колганини бакрик чакрик билан, курсатгич панжани Осмонга килиб дабдаба билан - Худодан Кукгин, сен Шак келтирдинг каби иборалар етарли. Колган сузлар булокдек кайнаб чика беради. Ахир дунёга келаётган вактида куриб олган. Мана шундай Эчки Имом ва Дарвешлар дунёни кезиб, оилани ташлаб Жиход килишаётир ки , оилани ташлаб кетиб. Шу сабабли шохлари тезда усади, яна фарзандли булиб колишади, ахир узлари айтишади ку, оч колган кушнингни унитма, деб!
Subscribe

Buy for 10 tokens
Buy promo for minimal price.
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

  • 1 comment